Susisiekite

El. pašto adresas tusčias
A message is empty
Turite sutikti su BDAR politika
Something goes wrong. Please try again later
Waiting...
Ši svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią patirtį mūsų svetainėje.Sužinok daugiau apie "cookies"

Nario erdvė

Svečias

Login/Registruotis

Forgot your password?

Kalbos

Valiutos

Kalbos

Valiutos

Mano krepšelis

Tavo krepšelis yra tuščias
Krepšelis 

Meniu

Paieška

Mūsų Sąlygos

1. Bendros nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis pirkėjo ir pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, pirkėjo duomenų apsaugą ir pirkėjo apsipirkimo parduotuvėje tvarką.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti, taisyti ar papildyti taisykles pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus arba pasikeitusią pardavimo tvarką ir sąlygas. Pirkėjas apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu. Pirkėjui perkant parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Apsipirkti internetinėje parduotuvėje www.zollee.eu teisę turi:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. prekės neparduodamos jaunesniems nei 18 metų asmenims;
1.3.4. visų aukščiau minėtų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Patvirtindamas taisykles, pardavėjas garantuoja, kad pagal 1.3. punktą pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma galiojančia nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Užsakyti" (žr. 5 skyrių). Atlikdamas šią žingsnių seką pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis priklauso asmenims, turintiems teisę pirkti parduotuvėje (taisyklių 1.3 p.).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo, saugoma internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Pirkėjas užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje gali:
2.1.1. Registruodamasis internetinėje parduotuvėje - įvesdamas registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, pardavėjo pateiktuose informaciniuose laukeliuose privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (nepamirškite nurodyti savo el. pašto adreso, priešingu atveju negausite pranešimų apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimą, negalėsite apmokėti užsakymo).
2.3. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas sutinka, kad 2.2. punkte nurodyti pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi el. parduotuvės prekių ir paslaugų rinkodaros tikslais.
2.4. Pardavėjas turi teisę rinkti ir tvarkyti pirkėjo pardavėjui pateiktus asmens duomenis ir, jei reikia, atskleisti juos trečiosioms šalims, kai tai yra būtina užsakymui įvykdyti, duomenims tvarkyti arba pardavėjo veiklai planuoti ir analizuoti. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos teikimo pirkėjui tikslais. Pirkėjo duomenys gali būti naudojami informacijos siuntimui ar kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus pirkėjo sutikimą. Taisyklių 1.5. patvirtinimas, atliktas 1 dalyje nustatyta tvarka, kartu reiškia ir sutikimą naudoti asmens duomenis šiose taisyklėse nustatytais tikslais.
2.5. Sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pardavėjo prekių ir paslaugų pardavimo tikslais, pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. paštu ir telefono numeriu būtų siunčiami prekių užsakymui reikalingi informaciniai pranešimai.
2.6. Svetainės lankomumą stebime naudodami statistikos programą ir analizuojame gautą informaciją (lankytojų skaičių, puslapius, iš kurių lankytojas buvo nukreiptas, ir t. t.). Statistinė informacija yra gaunama automatiškai lankantis mūsų svetainėje. Šią informaciją naudojame siekdami tobulinti įmonės veiklos analizę, produktų asortimentą ir paslaugų kokybę.
2.7. Duomenys apie internetinės parduotuvės pirkėjus ir lankytojus yra apsaugoti nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimų. Duomenų laikmenos yra visiškai apsaugotos nuo trečiųjų šalių prieigos.

3. Pirkėjų teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir kita tvarka, nurodyta parduotuvės informacijos skiltyse.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jei pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys pasikeičia, pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti pardavėjui, naudodamasis svetainės apačioje nurodytais kontaktais.
3.5.  Elektronine parduotuve besinaudojantis pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas reikalingas sąlygas pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
4.2. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo internetinei parduotuvei, parduotuvės veiklos stabilumui ir saugumui arba pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę sustabdyti pirkėjo prieigą prie parduotuvės.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į parduotuvės registracijos formoje nurodytos pirkėjui priklausančios asmeninės informacijos privatumą.
4.4. Esant svarbioms ir nenumatytoms aplinkybėms, pardavėjas turi teisę laikinai ar visam laikui nutraukti internetinės parduotuvės veiklą iš anksto nepranešęs pirkėjui.
4.5. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs pirkėjui, jei pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo negrynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.6. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, jei pasibaigė nurodytų prekių atsargos, taip pat jei sutartį sudarė asmuo, neturintis teisės sudaryti sutartį pagal šias taisykles.

5. Produkto kokybės garantijos

5.1. Kiekviename elektroniniame laiške prie kiekvienos prekės pridedamame prekių aprašyme turi būti nurodyta bendra informacija apie parduotuvėje parduodamas prekes.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad dėl pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių elektroninėje parduotuvėje matomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formos ir spalvos.

6. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Maisto papildai negrąžinami, jei pirkėjas jau atsiėmė siuntą iš siuntų tarnybos. Gavęs siuntą, pirkėjas gali atsisakyti ją atsiimti ir taip grąžinti pardavėjui.
6.2. Jei siunta buvo apmokėta ir išsiųsta, o pirkėjas jos atsisakė, pardavėjas, gavęs grąžintą siuntą, per 15 dienų įsipareigoja grąžinti pirkėjui pinigus į jo nurodytą sąskaitą. Kiekvienas grąžinimo atvejis derinamas individualiai.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas pilnai atsako už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą. Jei pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius asmens duomenis, pardavėjas neatsako už pasekmes ir įgyja teisę reikalauti atlyginti pirkėjo sukeltus nuostolius.
7.2. Registruotas pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad pirkėjas, nepaisydamas pardavėjo rekomendacijų ir pirkėjo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.4. Jei pardavėjo parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, pardavėjas neatsako už jose pateikiamą informaciją ar vykdomą veiklą, neprižiūri, nekontroliuoja ir neatstovauja šioms įmonėms ir asmenims.
7.5. Jei siuntą patikrinimui sulaiko valstybės institucijos, pardavėjas įsipareigoja per 5 dienas grąžinti pirkėjui visą už prekes sumokėtą pinigų sumą ir prisiima visišką atsakomybę bei bendradarbiavimą su patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis.
7.6. Žalos atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai padarytą žalą.

8. Prekyba ir informacija

8.1. Pardavėjas gali inicijuoti el. laišką savo nuožiūra, jeigu parduotuvėje atsiranda įvairių akcijų.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar atšaukimas galioja į ateitį, t. y. nuo jų pakeitimo momento iki naujų pakeitimų.
8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
8.4. Visus pranešimus ir kilusius klausimus pirkėjas siunčia parduotuvės puslapio apačioje pardavėjo nurodytu el. pašto adresu arba nurodytu telefono numeriu.
8.5. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl naudojamo interneto tinklo arba el. pašto paslaugų teikėjo tinklo sutrikimų.

9. Galutinės nuostatos

9.1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Nyderlandų teisės aktais.
9.2. ZOLLEE komanda turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles, apie tai pranešdama internetinėje parduotuveje www.zollee.eu.
9.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo jų patalpinimo internetinės parduotuvės sistemoje dienos.
9.4. Jei po taisyklių papildymo ar pakeitimo pirkėjas toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutinka su naujomis taisyklėmis.
9.5. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybomis. Jei nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Nyderlandų teisės aktų nustatyta tvarka.